موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

نخستین دانشگاه الکترونیکی ایران با بزرگترین و مجهزترین زیرساخت شبکه اینترنت در کشور و بهره گیری از برترین اساتید و به روز ترین سامانه های مجازی فعالیت خود را در زمینه یادگیری الکترونیکی در سال 1380 آغاز نموده است.

تعداد دانشجویان

1400

تعداد دانشکده ها

4

تعداد رشته ها

12

تاسیس

1380

یادگیری الکترونیکی

یادگیری الکترونیکی (مجازی) رویکردی نوین در آموزش است که برای فراگیران امکان یادگیری در هر زمان و در هر مکان را فراهم می نماید. در سال های اخیر، تجربیات ارزشمندی در زمینه یادگیری الکترونیکی شکل گرفته که همراه با پیچیدگیهای آموزشی، فرهنگی، حقوقی، نظارتی، فنی و زیرساختی بوده است. موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی الکترونیکی "ایرانیان" اولين موسسه آموزش عالى می باشد كه بعنوان موسسه آموزش عالی الکترونیکی (مجازی) در کشور از شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت اصولی کسب نموده است.

آیا می دانید که ...؟

خبرها و اطلاعیه ها